Założenie lokaty bankowej po raz pierwszy

0

Lokata może zostać założona przez każdego z klientów banku, który posiada wolną sumę pieniędzy o takiej wielkości, jaka pozwala na jej pomnożenie do zadowalającej go kwoty w trakcie trwania umowy o lokatę. Lokata jest czymś w rodzaju konta bankowego, posiadającego dużo wyższe oprocentowanie od zwykłego konta.konto oszczędnościowe

Tak duże oprocentowanie lokat maj 2016 służy temu, żeby pieniądze na nich złożone rzeczywiście mogły skutecznie się pomnożyć. Założenie lokaty nie wymaga przejścia przez tak złożoną procedurę bankową, jak przez otrzymaniem kredytu bankowego, jednak klient, który stara się o lokatę, zwłaszcza po raz pierwszy, będzie musiał udowodnić swoją wiarygodność i podpisać konkretną umowę.

Założenie lokaty bankowej

Założenie lokaty bankowej jest stosunkowo proste, jednak przed pierwszym zawarciem umowy o lokatę będziemy musieli udowodnić pracownikami banku swoją wiarygodność. Dlatego zostaniemy poproszeni o przedstawienie dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego, że zamieszkujemy na stałe na terenie Polski. Zostaniemy również sprawdzeni pod względem naszych zdolności do podejmowania czynności prawnych, a jeżeli przejdziemy pozytywnie przez taką weryfikację, to w następnym kroku będziemy mogli już określić, jak dużą sumą pieniędzy chcielibyśmy przelać na lokatę oraz podpisać stosowną umowę o lokatę. W tym momencie nasza lokata zostanie uznana za otwartą i zaczną być na niej naliczane odsetki.

Założenie lokaty po raz kolejny

Jeżeli będziemy chcieli, po zakończeniu okresu trwania pierwszej umowy o lokatę założyć nową lokatę, to wówczas wystarczy, żebyśmy weszli na nasze internetowe konto bankowe i wydali dyspozycję założenia lokaty. Nasza lokata zostanie założona w kilka chwil po wydaniu takiej dyspozycji i przelaniu na nią pieniędzy z konta głównego. Przy pomocy internetowego konta bankowego będziemy mogli również przelać pieniądze z lokaty na nasze konto główne zaraz po zakończeniu umowy o lokatę. Powinny one znaleźć się na naszym koncie nawet w ciągu kilku minut.

Comments are closed.