Jak wygląda ewidencja lokat bankowych w firmie?

0

Jeśli mamy firmę, musimy przede wszystkim umiejętnie kontrolować i zarządzać finansami, ponieważ bez tego nasza firma nie będzie stabilna i nie zachowa płynności finansowej. Podstawą jest więc wiedza zarówno na temat tego, w jaki sposób oszczędzać, jak i w jaki sposób inwestować, czy też chociażby wiedza na temat tego gdzie lokować bieżące i pozostające do naszej stałej dyspozycji środki finansowe. Happy senior couple with piggy bank. Isolated over white backgro

Co więcej, trzeba wiedzieć również jak i z czego musimy rozliczać się z fiskusem i co powinniśmy, a czego nie musimy uwzględniać w księgach rachunkowych. Nie zawsze bowiem wydaje się to oczywiste. W tym miejscu skupimy się na księgowaniu tego typu produktów jak lokaty bankowe.

Ewidencja lokat

Lokata jest niczym innym jak przekazywaniem w depozyt, do dyspozycji banku, środków pieniężnych na określony w umowie czas. Po zakończeniu terminu trwania lokaty zainwestowana kwota zostaje przelana na konto firmowe z powrotem i dodatkowo powiększona o odsetki. W tym momencie trzeba wyraźnie podkreślić, że lokata jest traktowana jako inwestycja i zalicza się ją tym samym do aktywów finansowych. Rozliczana jest przy tym wraz z uwzględnieniem naliczonych pod koniec trwania umowy odsetek.

Ewidencja lokat w księgach rachunkowych nie jest trudna, ale pod warunkiem, że wiemy gdzie umieszczać ją w bilansie zysków i strat. Dla początkującego przedsiębiorcy, który nie jest dobrze zaznajomiony z zasadami rachunkowości może to sprawiać na początku kłopot. Dlatego warto korzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego, w którym znajdziemy porady na temat tego, jak ewidencjonować tego rodzaju produkty bankowe jak lokaty.

Produkty bankowe w księgach rachunkowych

Depozyty o których mowa, to oczywiście tylko jedne z wielu produktów bankowych z jakich korzystają firmy, które chcą oszczędzać, a zarazem inwestować zgromadzone środki. Każdorazowo jednak inaczej daną usługę należy ewidencjonować w księgach rachunkowych. Inaczej ewidencjonuje się wspomniane lokaty bankowe wrzesień 2015, a inaczej pożyczki czy kredyty. Zanim więc podejmiemy decyzje o skorzystaniu z danego produktu bankowego dowiedzmy się, jak wpłynie on na firmowy budżet i bilans zysków i strat.

Comments are closed.