Konto bankowe – klucz do bezgotówkowych transakcji

0

Jedną z możliwości, aby dokonywać bezgotówkowych transakcji jest posiadanie rachunku bankowego. Jak zdefiniować rachunek bankowy? To nie jest wcale trudne. Rachunek bankowy jest zakładany przez bank dla osoby prywatnej lub firmy na jej wniosek. Na rachunku bankowym przechowujemy swoje pieniądze, mówiąc w skrócie, rachunki bankowe to swego rodzaju skarbonki, w których trzymamy pieniądze.bankowość

Jakie są rodzaje kont bankowych?

Obecnie w ofercie produktów i usług finansowych oferowanych przez banki działające w Polsce rozróżniamy następujące rodzaje rachunków bankowych:

o Rachunek bieżący – to rachunek służący firmom i innym podmiotom gospodarczym do aktualnych rozliczeń i regulacji należności. Rachunek ten jest obowiązkowy dla wszystkich podmiotów gospodarczych działających w naszym kraju. Dla osób prywatnych oferuje się rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (popularny ROR).

o Rachunek pomocniczy – rachunki tego rodzaju są zakładane po to, by właściciel tego rachunku mógł przeprowadzać operacje bezgotówkowe w ściśle określonym celu.

o Rachunek lokaty terminowej – to rachunek, na którym przechowywane są nadwyżki wynikłe z umowy pomiędzy bankiem, a klientem. Wysokość nadwyżek zależna jest od wysokości oprocentowania oraz wpłaconej kwoty na lokatę terminową.

o Rachunek oszczędnościowy – rachunek, którego nie możemy używać jako rachunku do rozliczeń powiązanych z działalnością gospodarczą, rachunek ten jest zakładany na rzecz osób fizycznych, a poświadczeniem jego założenia jest książeczka oszczędnościowa lub inny wydawany przez bank dokument imienny.

o Rachunek walutowy – jest rachunkiem umożliwiającym prowadzenie rachunku bankowego w innej walucie niż nasza krajowa, rachunki te pozwalają gromadzić fundusze przekazywane z za granicy w innej, obcej walucie niż nasza krajowa waluta.

o Rachunek wspólny – jest rachunkiem, który przeznacza się dla więcej niż jednej osoby, na przykład dla małżeństwa, aby mogli z niego wspólnie korzystać.

o Rachunek maklerski – w sensie prawnym nie jest rachunkiem bankowym, ponieważ umożliwia deponowanie papierów wartościowych, które nie są gotówką. Rachunek ten prowadzi biuro maklerskie i jest wykorzystywany do kupna i sprzedaży różnego rodzaju papierów wartościowych.

o Rachunek kredytowy – również nie jest rachunkiem bankowym, ponieważ w momencie zawarcia umowy kredytu pojawia się na nim saldo ujemne, które zmniejszamy przy każdorazowej wpłacie raty kredytu.

Wedug http://konta-oszczednosciowe.blogspot.com/p/ranking-najlepszych-darmowych-kont.html – każdy z rachunków bankowych posiada swoją numerację, a od 2001 roku polskie banki zastosowały się do unijnych wymogów i stosują numerację w standardzie IBAN.

Comments are closed.