Co się dzieje gdy lokatę dziedziczy małoletni?

0

Spadek zostawiany dzieciom, to coś normalnego. Małoletni dziedziczą podobnie jak dorośli, choć nie mają możliwości dysponowania swoim majątkiem. Wydawać by się mogło, że to na rodzicach, jako opiekunach prawnych ciąży prawo i obowiązek w zarządzaniu majątkiem ich dziecka. Nie jest to jednak tak proste i oczywiste. Rodzice nie mogą swobodnie rozporządzać majątkiem dziecka, bo są ograniczeni poprzez przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Rodzice lub inni opiekunowie prawni mogą rozporządzać majątkiem dziecka, ale tylko do pewnego stopnia. Dysponowanie majątkiem, to pewne czynności. Prawnie nazywa się to czynnościami w zakresie zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Nazwa wskazuje na to, że jest jeszcze inny zarząd. Chodzi o czynności, które przekraczają zwykły zarząd majątkiem dziecka i to one najczęściej są przedmiotem sporów w ubieganiu się o spadek dla małoletniego. Nie ma jednoznacznych przepisów, które by mówiły czym są zwykłe czynności w zarządzaniu majątkiem małoletniego i jakie czynności zarząd ten przekraczają. Wszystko zależy od tego o jakim majątku jest mowa, o drodze jego nabycia i o skutkach jakie by były w związku z podejmowanymi czynnościami.

Małoletni może dziedziczyć lokatę- ale kto nią dysponuje?

Dziecko może odziedziczyć każdy przedmiot i każda sumę pieniędzy. Nie oznacza to jednak, że może ono swoim majątkiem dysponować. Rodzice są także w tej kwestii ograniczeni. W sytuacji, gdy umiera jedno z rodziców i zostawia na lokacie oszczędności, dziedziczą ustawowo współmałżonek i dzieci w pierwszej kolejności. Spadek należy się im w równych częściach. Rodzic tych dzieci nie może dysponować oszczędnościami odziedziczonymi przez dzieci do momentu, aż sąd opiekuńczy wyda na to zezwolenie.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy spadkodawca pozostawi zapis w banku na wypadek swojej śmierci i ustanowi drugiego rodzica swoich dzieci zarządcą ich majątku. W takiej sytuacji niepotrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego do dysponowaniem majątkiem dzieci. Czasami jednak, jeśli chodzi o duże kwoty pieniężne, nawet rodzic zarządca nie jest w stanie gospodarować majątkiem w imieniu dziecka i musi wnioskować o zezwolenie do sądu opiekuńczego. Jeśli ten uzna, że rodzic może zarządzać odziedziczoną kwotą dziecka, to wydaje na to zgodę.

Kiedy dochodzi do uruchomienia spraw majątkowych dziecka w sądach?

Z założenia jest tak, że jeśli chodzi o spadki, to raczej sąd określa, jaką kwotą majątkową mogą dysponować rodzice małoletniego. Sprawy majątkowe dzieci zazwyczaj trafiają do sądu, gdy dochodzi do podziału spadku z udziałem małoletnich. Jeśli nie ma odpowiednich zapisów co do składników majątku i nie ma testamentu, to majątek dzieli ustawowo sąd, a jeśli w kręgu spadkobierców są małoletnie dzieci, to zawsze wystąpić trzeba do sądu opiekuńczego, by ten wydał zezwolenie rodzicom na zarząd majątkiem. Oczywiście chodzi tutaj o czynności przekraczające zwykły zarząd. Jeśli majątek jest niewielki, np. suma oszczędności na odziedziczonej lokacie, to kilka tysięcy złotych i mniej, to zazwyczaj zgody sądu nie trzeba, by rozporządzać takim spadkiem w imieniu dziecka. Jeśli jest mowa o dużych kwotach i sąd wydaje zezwolenie na zarząd majątkiem, to oczywistym jest, że w momencie, gdy ustaje zarząd, a więc, gdy dziecko osiąga pełnoletność, to rodzic oddaje mu należną kwotę, którą wcześniej małoletni odziedziczył. Jeśli jest tak, że rodzic zarządza pieniędzmi w imieniu dziecka i istnieje jakieś prawdopodobieństwo co do tego, że zarząd mógłby być źle sprawowany, to sąd może zarządzać od takiego rodzica lub innego opiekuna prawnego, który sprawuje zarząd nad majątkiem, by ten zawiadamiał sąd o wszystkich ważniejszych planach dotyczących zmian majątkowych, np. zakup czegoś bardzo kosztownego dla dziecka. Polecamy serwis oszczednoscionline.plfinanse domowe – tam znajdą państwo wszystkie wartościowe informacje na temat lokat.

Czy sąd opiekuńczy może nie wydać zezwolenia na czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka?

Może się tak stać, jeśli istnieją ku temu powody. Jeśli sąd uzna, że rodzice nie powinni sprawować władzy nad majątkiem małoletniego, to zezwolenia nie wyda. Majątkiem będzie dysponowało dziecko, gdy osiągnie pełnoletność, ewentualnie sąd ustanowi kuratora sądowego, który będzie zarządzał jego majątkiem. Sąd działa według pewnych kryteriów, gdy ma zadecydować, czy rodzice mogą zarządzać majątkiem małoletniego i zawsze kieruje się słusznością interesów dziecka. Jeśli zezwolenie zostaje wydane, to zazwyczaj zostaje też wydane istotne pouczenie. Mówi ono o tym, że dochód z majątku dziecka, w tej sytuacji odziedziczone oszczędności z lokaty, mają być przeznaczane w szczególności na potrzeby dziecka, na jego utrzymanie.

Comments are closed.