Rodzaje oprocentowania lokat bankowych

0

W ofertach lokat bankowych, które proponują nam polskie banki mamy do czynienia z różnymi rodzajami ich oprocentowania. Zazwyczaj zupełnie inne wartości podawane są w reklamowych sloganach, a zupełnie inne pojawiają się w umowach, które podpisujemy. Warto zapoznać się ze stosowaną terminologią związaną właśnie z oprocentowaniem lokat.najtańsze kredyty

Oprocentowanie nominalne

Ten rodzaj oprocentowania występuje w większości przypadków w umowach bankowych. Jest to wysokość oprocentowania naszego depozytu przyjmując kapitalizację odsetek, która ma miejsce tylko raz w roku. W większości ofert banków mamy znacznie częstszą kapitalizację odsetek. Jest to więc jedynie informacyjna wysokość oprocentowania, która wskazuje nam potencjalny zysk, który odnieślibyśmy zakładając lokatę (z roczną kapitalizacją) na okres jednego roku.

Oprocentowanie realne

Jak już było wspomniane w zdecydowanej większości przypadków banki dopisują uzbierane przez nas odsetki znacznie częściej niż raz w roku (najczęściej spotykane są kapitalizacje dzienne lub miesięczne). W sytuacjach częstszej kapitalizacji automatycznie powiększa się nasz potencjalny zysk. Oprocentowanie realne będzie więc często znacząco wyższe od oprocentowania nominalnego. Ich stosunek zależy oczywiście od okresu na jaki zakładamy lokatę. Aby poznać poszczególne proporcje w lokatach o różnych terminach zapadalności najlepiej skorzystać z dostępnych w sieci kalkulatorów lokat bankowych.

Oprocentowanie rzeczywiste

Zysk z lokaty bankowej jest naszym dochodem kapitałowym. Od dochodów tego rodzaju jesteśmy zmuszeni odprowadzić podatek od dochodów kapitałowych, nazywany również „podatkiem Belki”. Wynosi on w Polsce dokładnie 19%. Oprocentowanie rzeczywiste naszej lokaty możemy łatwo obliczyć odejmując od wysokości oprocentowania realnego 19% wartości tegoż oprocentowania.

Nasz realny, rzeczywisty zysk z lokaty bankowej

Musimy pamiętać, że zakładając lokatę jesteśmy zobowiązani do powierzenia naszych pieniędzy bankowi na określony czas. W Polsce już od ponad dwudziestu lat mamy do czynienia z inflacją. Nic nie zapowiada, aby w najbliższym czasie miała się ona przerodzić w deflację. W takiej sytuacji powierzając bankowi nasze pieniądze na pewien okres w pewien sposób tracimy ich wartość. Inflacja powoduje bowiem obniżenie siły nabywczej naszych pieniędzy. W rzeczywistości nasz realny, rzeczywisty zysk będzie pomniejszony o wysokość inflacji, która miała miejsce podczas okresu, na jaki założyliśmy naszą lokatę. Aby obliczyć nasz realny, rzeczywisty zysk należy od oprocentowania rzeczywistego odjąć wysokość inflacji, która miała miejsce podczas okresu, w którym nasze środki pozostawały w dyspozycji banku. Można także sprawdzić ranking lokat bankowych z listopada 2014 roku. To z reguły jest o wiele łatwiejszy sposób.

Comments are closed.