Spadek dochodów gospodarstw domowych skutecznie hamuje wzrost liczby nowych kredytów

0

W ostatnim kwartale 2012 roku, dochody Polaków w ujęciu realnym obniżyły się o 2% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W ślad za spadkiem dochodów, podąża konsumpcja, która znacząco obniżyła się oraz spadła liczba nowych kredytów zaciąganych przez gospodarstwa domowe. Widać, że Polacy przy niekorzystnej sytuacji ekonomicznej unikają aktywności finansowej.finanse domowe

Według analizy Narodowego Banku Polski, realne dochody Polaków w 2012 roku obniżyły się o 0,8%. Z kolei wydatki minimalnie wzrosły o 0,1% w ujęciu rok do roku. Już od czerwca 2011 roku wydatki na dobra systematycznie ulegały obniżeniu, z czego znaczący spadek na wydatki na dobra trwałe nastąpił w drugiej połowie 2012 roku.

Spadek konsumpcji oraz realnych dochodów gospodarstw domowych, miał wpływa na mniejsze zainteresowaniem kredytami. Od 2010 roku, liczba nowych kredytów konsumpcyjnych stale maleje. Polacy bardziej niechętnie zadłużają się. W ostatnim kwartale 2012 roku wartość nowych kredytów konsumpcyjnych obniżyła się o 1,9 mld zł w porównaniu do czwartego kwartału 2011 roku. Rzadziej wykorzystujemy produkty kredytowe do finansowania konsumpcji. Udział kredytów zaciąganych w celu sfinansowania spożycia obniżył się o 0,8%. Statystyki pokazują, że Polacy raczej spłacają posiadane kredyty, niż zaciągają nowe.

Duży wpływ na obecną sytuację ma ostrożna polityka przyznawania kredytów przez banki, co oznaczałoby, że nie tylko niekorzystna sytuacja ekonomiczna ogranicza akcję kredytową. Warto zaznaczyć, że dane NBP, nie uwzględniają zobowiązań zaciągniętych w tzw. parabankach.

W sumie, w czwartym kwartale 2012 roku wszystkie kredyty cieszyły się mniejszą popularnością. Łączna wartość nowych kredytów wyniosła 1,6 mld zł czyli tylko 20% wartości kredytów z tego samego kwartału 2011 r.

Z kolei jeśli chodzi oszczędności gospodarstw domowych to tutaj odnotowano wzrost w porównaniu do czwartego kwartały 2011 roku. Największy napływ kapitału odnotowano na lokatach bankowych oraz do funduszy inwestycyjnych – 16 mld zł i 1,4 mld zł. Z kolei najwięcej kapitału odpłynęło z rynku giełdowego – 9,2 mld zł oraz rynku obligacji – 1,2 mld zł.

Comments are closed.