Biuro Informacji Kredytowej – czy należy się go bać?

0

Biuro Informacji Kredytowej powstało w 1997 roku podczas zgromadzenia założycielskiego Akcjonariuszy BIK S. A. W 2000 roku po raz pierwszy został udostępniony informacyjny system BIK, a w 2001 roku został przekazany pierwszy raport kredytowy. Rok później BIK udostępnił już ponad 3 mln raportów. BIK składa się z Zarządu Biura Informacji Kredytowej oraz Rady Nadzorczej. Zarząd stanowi prezes oraz dwóch wiceprezesów. Rada Nadzorcza jest złożona z przewodniczącego rady oraz sześciu reprezentantów banków. Obecnym prezesem Zarządu BIK jest Krzysztof Markowski.zobowiązania finansowe

Głównym zadaniem Biura Informacji Kredytowej jest zbieranie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji związanych z historią kredytową klientów banków oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych. W ten sposób BIK stara się wspierać bezpieczny obrót kapitałem w gospodarce.

BIK pomaga bankom w podejmowaniu decyzji kredytowych. W wykonywaniu swoich zadań, zwraca uwagę na dostępność do informacji oraz jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania sektora bankowego. Biuro na szeroką skalę współpracuje z różnymi instytucjami finansowymi – w tym ze Związkiem Banków Polskich czy z Komisją Nadzoru Finansowego; z organami samorządowymi, organizacjami konsumenckimi oraz administracją państwową.

Misją Biura Informacji Kredytowej jest minimalizowanie ryzyka związanego z udzielaniem kredytów, a także poprawienie bezpieczeństwa obrotu kapitałem. BIK stawia na rozwijanie swojego systemu wymiany informacji tak, aby działał bardziej efektywnie i pomagał bankom oraz SKOK-om w podejmowaniu decyzji o kredytowaniu. Banki są zobowiązane przez Ustawę o Prawie bankowym do oceniania historii kredytowej, wypłacalności osoby starającej się o kredyt oraz ryzyka z tym związanego. Taka analiza ma zapewnić bezpieczeństwo środków przeznaczonych przez banki na udzielenie kredytu.

Dzięki BIK, klient jest zwolniony z konieczności dostarczenia dokumentów, z różnych instytucji, poświadczających jego stan zadłużenia. Klientowi oszczędzane są czynności biurokratyczne. Nie musi także ponosić dodatkowych kosztów, a co najważniejsze – działalność BIK znacznie przyspiesza cały proces przyznawania kredytu. Pośrednio, BIK wpływa również na bezpieczeństwo depozytów bankowych lokowanych w bankach.

Biuro Informacji Kredytowej zostało stworzone w oparciu o Dyrektywę unijną z 1995 roku, a działa na podstawie Ustawy Prawo bankowe z 1997 roku. BIK działa w myśl realizowania zadań w interesie publicznym, ułatwiając przy tym klientom dostęp do usług bankowych oraz dbając o bezpieczeństwo systemu bankowego. Głównymi zasadami działalności Biura Informacji Kredytowej są:

  • Wiarygodność
  • Wzajemność
  • Neutralność
  • Bezpieczeństwo

Comments are closed.